Bestyrelse

I forbindelse med dannelsen af DUEN er der sammensat en bestyrelse i henhold til Vedtægter for Det danske Ungdomsensemble. Den består af syv personer, som er udpeget såvel inden for som uden for musiklivet:

Anna Birthe Bach – overlæge, master i ledelse og innovation, konstitueret formand for DUENs bestyrelse
Jens Dammeyer Sørensen – musikskoleleder, Holstebro Musikskole
Claus Skjold Larsen – rektor for Syddansk Musikkonservatorium
Palle Kjeldgaard – musikskoleleder og tidl. orkesterchef, Aarhus Symfoniorkester
Annemette Færch – adm. direktør, formand for Færchfonden
Sine Tofte Hannibal – daglig leder, Dansk Komponistforening
Peter Huusom – Head of Faculty of Facilitators of Transformation Nordea, Culture and Leadership

Bestyrelsen repræsenterer centrale interessenter og samarbejdspartnere i og uden for musiklivet og det er dens opgave, sammen med den kunstneriske leder, at understøtte og udvikle ensemblets platform som talentudviklingsforum og klassisk musikformidler.

Serenade For Strings Op. 48 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  1. Serenade For Strings Op. 48 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  2. 3 Grieg Holberg Suite Sarabande // Det danske Ungdomsensemble
  3. 2 Grieg Holberg Suite Præludium // Det danske Ungdomsensemble
  4. 1 Sibelius Andante Festivo // Det danske Ungdomsensemble
  5. 8 Beethoven Symfoni nr. 7 – 4. sats // Det danske Ungdomsensemble
  6. 7 Beethoven symfoni nr. 7 – 3. sats // Det danske Ungdomsensemble
  7. 6 Beethoven Symfoni nr. 7 – 2. sats // Det danske Ungdomsensemble
  8. 5 Beethoven Symfoni nr. 7 – 1. sats // Det danske Ungdomsensemble