DUEN nyt

09 februar 2021

Samarbejde: O/Modernts komponistpris 2021

DUEN indgår fra 2021 et spændende internationalt samarbejde om O/Modernts årlige komponistpris sammen med Manchester International FestivalManchester Camerata og Lilla Akademien. DUENs kunstneriske leder Morten Ryelund sidder med i juryen og vil være med til at udvælge et vinderværk for strygeorkester med evt. slagtøj af 8-10 minutters varighed, som DUEN derefter vil stå for den danske uropførelse af. 

Årets konkurrence bærer overskriften Nature and the City og stiller som opgave at skabe musik, der tager udgangspunkt i de mangfoldige forhold og spændinger, der findes mellem byen og naturen i vores senmoderne samfund. O/Modernts komponistpris vil give mulighed for at finde nye veje ind i dette for musikhistorien vigtige krydsfelt, hvor forholdene mellem by, teknologi og natur må siges over de seneste århundreder at have været helt afgørende genstande for kunsten og for menneskers identiteter som sådan.

For DUEN er det af afgørende betydning at støtte kompositionen af ny musik for strygeorkester ved at indgå i konstruktive og givende relationer med inspirerende aktører i ind- og udland. Vores ambition er på flere måder at være et fremtidens orkestre, hvor unge musikere og ny musik får lov at mødes og forløse hinanden indbyrdes. O/Modernts komponistpris er i denne sammenhæng en interessant platform, der – med sit oplæg til gentænkning af verden via musik – resonerer stærkt med vores DNA og de unge musikeres gode energi. Samtidigt findes her et oplagt potentiale for at løfte musik af danske komponister ud i nye internationale sammenhænge.  

Med 3.000 € i præmiepenge følger uropførelser af vinderværket i England, Sverige og altså Danmark.  

Læs mere om konkurrencen her
Download konkurrencens flyer her

Tchaikovsky: Serenade For Strings, Op. 48 – 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  1. Tchaikovsky: Serenade For Strings, Op. 48 – 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  2. Grieg: Holberg Suite – 4. Sarabande // Det danske Ungdomsensemble
  3. Grieg: Holberg Suite – 1. Præludium // Det danske Ungdomsensemble
  4. Sibelius: Andante Festivo // Det danske Ungdomsensemble
  5. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 4. sats // Det danske Ungdomsensemble
  6. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 3. sats // Det danske Ungdomsensemble
  7. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 2. sats // Det danske Ungdomsensemble
  8. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 1. sats // Det danske Ungdomsensemble