Bestyrelse

I forbindelse med dannelsen af DUEN er der sammensat en bestyrelse i henhold til Vedtægter for Det danske Ungdomsensemble. Den består af ni personer, som er udpeget såvel inden for som uden for musiklivet:

Peter Huusom – Head of  Culture and Leadership, konstitueret formand for DUENs bestyrelse

Jens Dammeyer Sørensen – Musikskoleleder, Holstebro Musikskole

Claus Skjold Larsen – Rektor for Syddansk Musikkonservatorium

Palle Kjeldgaard – Musikskoleleder, Viborg Musikskole og tidl. orkesterchef, Aarhus Symfoniorkester

Sine Tofte Hannibal – Daglig leder, Dansk Komponistforening

Frank Birkebæk – Tidl. chef for Roskilde Museum og medlem af Kulturministeriets visionsgruppe

Louise Brincker – Direktør i Danske Medier

Bestyrelsen repræsenterer centrale interessenter og samarbejdspartnere i og uden for musiklivet og det er dens opgave, sammen med den kunstneriske leder, at understøtte og udvikle ensemblets platform som talentudviklingsforum og klassisk musikformidler.

Serenade For Strings Op. 48 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  1. Serenade For Strings Op. 48 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  2. 3 Grieg Holberg Suite Sarabande // Det danske Ungdomsensemble
  3. 2 Grieg Holberg Suite Præludium // Det danske Ungdomsensemble
  4. 1 Sibelius Andante Festivo // Det danske Ungdomsensemble
  5. 8 Beethoven Symfoni nr. 7 – 4. sats // Det danske Ungdomsensemble
  6. 7 Beethoven symfoni nr. 7 – 3. sats // Det danske Ungdomsensemble
  7. 6 Beethoven Symfoni nr. 7 – 2. sats // Det danske Ungdomsensemble
  8. 5 Beethoven Symfoni nr. 7 – 1. sats // Det danske Ungdomsensemble