Bestyrelse

I forbindelse med dannelsen af DUEN er der sammensat en bestyrelse i henhold til Vedtægter for Det danske Ungdomsensemble. Den består af ni personer, som er udpeget såvel inden for som uden for musiklivet:

Peter Huusom – Head of  Culture and Leadership, konstitueret formand for DUENs bestyrelse

Jens Dammeyer Sørensen – Musikskoleleder, Holstebro Musikskole

Claus Skjold Larsen – Rektor for Syddansk Musikkonservatorium

Palle Kjeldgaard – Musikskoleleder, Viborg Musikskole og tidl. orkesterchef, Aarhus Symfoniorkester

Frank Birkebæk – Tidl. chef for Roskilde Museum og medlem af Kulturministeriets visionsgruppe

Louise Brincker – Direktør i Danske Medier

Bestyrelsen repræsenterer centrale interessenter og samarbejdspartnere i og uden for musiklivet og det er dens opgave, sammen med den kunstneriske leder, at understøtte og udvikle ensemblets platform som talentudviklingsforum og klassisk musikformidler.

Tchaikovsky: Serenade For Strings, Op. 48 – 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  1. Tchaikovsky: Serenade For Strings, Op. 48 – 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  2. Grieg: Holberg Suite – 4. Sarabande // Det danske Ungdomsensemble
  3. Grieg: Holberg Suite – 1. Præludium // Det danske Ungdomsensemble
  4. Sibelius: Andante Festivo // Det danske Ungdomsensemble
  5. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 4. sats // Det danske Ungdomsensemble
  6. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 3. sats // Det danske Ungdomsensemble
  7. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 2. sats // Det danske Ungdomsensemble
  8. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 1. sats // Det danske Ungdomsensemble