DUEN nyt

26 august 2021

Prøvespil 2021

PRØVESPIL 2021

For English information about auditions – click here!

Vi afholder vores årlige prøvespil i weekenden 17-19. september i både København, Århus og Odense. Prøvespillet er åbent for alle strygere mellem 17-27 år, der er dansk statsborger eller indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution.

HVOR OG HVORNÅR:
18. september, først på dagen i Århus
18. september, sidst på dagen i Odense
19. september i København

Tilmeldingsfrist: 12. september

Ved prøvespillet tager juryen sig god tid til at tale med hver enkelt ansøger, og du får altid konstruktiv og brugbar feedback med hjem. DUEN består af ca. 25 musikere, så der er ikke nødvendigvis plads til alle kvalificerede. Får du ikke en fast plads, kan du komme på ensemblets assistentliste, og få mulighed for at deltage i udvalgte projekter.

Læs mere om prøvespillet og tilmeld dig

Læs mere om DUEN

Læs mere om DUENs aktiviteter

Vi håber at se mange både nye og velkendte ansigter til prøvespillet.

Dette prøvespil er blevet udskudt på grund af nedlukninger m.m., og næste prøvespil vil derfor allerede være ultimo marts 2022!

Tchaikovsky: Serenade For Strings, Op. 48 – 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  1. Tchaikovsky: Serenade For Strings, Op. 48 – 1. Pezzo In Forma Di Sonatina // Det danske Ungdomsensemble
  2. Grieg: Holberg Suite – 4. Sarabande // Det danske Ungdomsensemble
  3. Grieg: Holberg Suite – 1. Præludium // Det danske Ungdomsensemble
  4. Sibelius: Andante Festivo // Det danske Ungdomsensemble
  5. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 4. sats // Det danske Ungdomsensemble
  6. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 3. sats // Det danske Ungdomsensemble
  7. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 2. sats // Det danske Ungdomsensemble
  8. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 1. sats // Det danske Ungdomsensemble